Nasze Usługi


Nasze atuty to techniczne oraz agronomiczne wsparcie Rolników w celu uzyskania przez nich maksymalnych plonów i rentowności produkcji z naszych odmian.

 

W tym zakresie Nasze Usługi to przede wszystkim:

 

 • Dobór pól w celu odpowiedniego dopasowania stanowiska do odmiany
 • Wydawanie opinii i rekomendacji opartych na wynikach badań gleby
 • Podkreślanie związku pomiędzy aplikacjami nawozów a pH gleby
 • Optymalne dawki sadzeniaków i rozmiar bulw w celu uzyskania najlepszych wyników
 • Zalecenia dotyczące przeciwdziałania występowania parcha zwykłego
 • Zalecenia dotyczące nawożenia oraz ochrony w stosunku do poszczególnych naszych odmian
 • Cele związane z zarządzaniem gospodarką wodną
 • Uzyskiwanie jakości oraz pożądanego rozmiaru bulw – „Użyj to, co wyprodukujesz”
 • Zasuszanie oraz wdrażanie najlepszej praktyki rolniczej
 • Optymalne wykopki oraz porady związane z przechowywaniem
 • Wyniki badań i wiele cennych informacji z dziedziny produkcji ziemniaka.

Model agronomiczny wypracowany przez wiele lat pomaga Rolnikom w optymalizacji ich plonów i jakości. Oparty jest na najlepszej praktyce rolniczej, biorący pod uwagę różnorodność regionów w Polsce w zależności od rodzaju gleby, opadów i innych czynników występujących w danym sezonie.