12-13 września 2018 r. – Europejskie Dni Ziemniaka, Niemcy